Δευτέρα 15 Ιουλίου 2024 -

Στην Παγκόσμια Διάσκεψη της UNESCO για τις Πολιτιστικές Πολιτικές και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη - MONDIACULT 2022 η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη​Στην Παγκόσμια Διάσκεψη της UNESCO για τις Πολιτιστικές Πολιτικές και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη - MONDIACULT 2022, η οποία συγκαλείται από την UNESCO, στο Μεξικό, συμμετέχει η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη. Η Διάσκεψη πραγματοποιείται σαράντα χρόνια μετά την πρώτη Παγκόσμια Διάσκεψη MONDIACULT για τις Πολιτιστικές Πολιτικές, η οποία είχε πραγματοποιηθεί στην Πόλη του Μεξικού το 1982.

Η Διάσκεψη αποτελεί ορόσημο για την UNESCO, καθώς συνδέεται με την τελευταία Δεκαετία Δράσης για την υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, οι οποίοι συμφωνήθηκαν από τη διεθνή κοινότητα ως κοινός φιλόδοξος οδικός χάρτης. Η Διάσκεψη θα ανοίξει το δρόμο για την πλήρη ενσωμάτωση του πολιτισμού ως παγκόσμιου δημόσιου αγαθού στην Ατζέντα για μια χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμη ανάπτυξη μετά το 2030.

Η UNESCO καλεί τα κράτη-μέλη της και τη διεθνή κοινότητα σε έναν διαρκή προβληματισμό σχετικά με τις πολιτιστικές πολιτικές για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων και την καταγραφή των άμεσων και μελλοντικών τους προτεραιοτήτων. Στόχος είναι να διαμορφωθεί ένας ισχυρότερος και ανθεκτικός πολιτιστικός τομέας, πλήρως εδραιωμένος στις προοπτικές της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και της προώθησης της αλληλεγγύης, της ειρήνης και της ασφάλειας.

Στο περιθώριο της Διάσκεψης, η Λίνα Μενδώνη θα έχει διμερείς συνομιλίες με ομολόγους της και στελέχη της UNESCO, αλλά και με πολιτιστικούς φορείς του Μεξικoύ, καθώς υπάρχουν τεράστια περιθώρια συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών στον τομέα του Πολιτισμού, τόσο για την πολιτιστική κληρονομιά όσο και την σύγχρονη δημιουργία.