Τρίτη 14 Ιουλίου 2020 -
Ξάστερος ουρανός

25 °C

Σήμερα, 14. Ιουλίου 2020

Ερώτηση της Κατερίνας Παπακώστα για την απορρόφηση πόρων και υλοποίηση έργων στον ΑθλητισμόΕρώτηση προς το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού κατέθεσε σήμερα η Βουλευτής Β΄ Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας Κατερίνα Παπακώστα-Σιδηροπούλου, με θέμα: «Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Εθνικό Σκέλος & ΕΣΠΑ για τον Αθλητισμό».

Η Βουλευτής αναφέρεται στη σύσταση γραφείου ΕΣΠΑ, επί της θητείας του κου Σταύρου Κοντονή, το οποίο θα συντόνιζε την απορρόφηση ποσού 16 εκατ. Ευρώ αποκλειστικά για τον Αθλητισμό. Οι δηλώσεις του τότε Υφυπουργού έκαναν λόγο για μια «ουσιαστική πολιτική παρέμβαση που τιμά τις Κυβερνήσεις να δημιουργούν έργα υποδομής, φροντίδας και αποκατάστασης».
Η Κατερίνα Παπακώστα επισημαίνει ότι τον Οκτώβριο του 2016 αναδιαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία Πολιτισμού, η οποία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 4314/2014 σχετικά με την διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, μετονομάστηκε σε Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Πολιτισμού και Αθλητισμού. Κατά την ίδια περίοδο συστάθηκε Γραφείο ΕΣΠΑ στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Αβίαστα ο κοινός νους αναρωτιέται σχετικά με το ρόλο ενός Γραφείου ΕΣΠΑ στον Αθλητισμό – πρόκειται ουσιαστικά για μία άτυπη μορφή διοίκησης – και ποιές αρμοδιότητες θα μπορούσε να ασκήσει δεδομένου ότι η αντίστοιχη του Πολιτισμού – καθόλα πιστοποιημένη – λειτουργεί για την υλοποίηση έργων ΕΣΠΑ 2014-2020.
Η Βουλευτής ζητά την κατάθεση της απόφασης σύστασης του Γραφείου ΕΣΠΑ και τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων του. Επίσης, ρωτά ποιά έργα Αθλητισμού ανά επιχειρησιακό και περιφερειακό Πρόγραμμα υλοποιήθηκαν, και με ποιο προϋπολογισμό στο πλαίσιο της χρηματοδότησης ΕΣΠΑ 2007-2013 και ποιά έργα Αθλητισμού μεταφέρονται από το ΕΣΠΑ 2007-2013 στο νέο ΕΣΠΑ, σε επιχειρησιακό και περιφερειακό πρόγραμμα και με ποιο εκτιμώμενο προϋπολογισμό. Επιπλέον, ζητά ενημέρωση αναφορικά με τα έργα Αθλητισμού που προγραμματίστηκαν και υλοποιήθηκαν στο Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ετών 2013, 2014 και 2015 όπως και ποιά έργα Αθλητισμού προγραμματίστηκαν και θα υλοποιηθούν από πιστώσεις του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων των ετών 2016 και 2017.