Σάββατο 05 Δεκεμβρίου 2020 -
Μέτριο

11 °C

Σήμερα, 5. Δεκεμβρίου 2020

Αυτό είναι το σχέδιο για την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας με βάση το πόρισμα της επιτροπής Πισσαρίδη που ανακοινώνεται αύριο από την κυβέρνηση..Στα χέρια της κυβέρνησης βρίσκεται από τα μέσα του καλοκαιριού το πόρισμά για την ελληνική οικονομία από την Επιτροπή Πισσαρίδη, το οποίο ανακοινώνεται επισήμως αύριο από τον Πρωθυπουργό. Ποιες είναι οι οικονομικές προτεραιότητες του σχεδίου και ποιοι είναι 15 άξονες της αναπτυξιακής πολιτικής που προτείνει;

 Κεντρικός στόχος του σχεδίου είναι η ενίσχυση της παραγωγικότητας, η συστηματική αύξηση   των εξαγωγών και η στενότερη διασύνδεση της παραγωγής με την τεχνολογία και την καινοτομία.

Ειδικότερα, οι οικονομικές προτεραιότητες του σχεδίου περιλαμβάνουν:

  • την άνοδο των επενδύσεων και των εξαγωγών ως ποσοστό του ΑΕΠ
  • την ενίσχυση της μισθωτής εργασίας και τη μείωση της παραοικονομίας
  • την επένδυση στην εκπαίδευση και τη γνώση
  • την αύξηση του μεγέθους των ελληνικών επιχειρήσεων
  • την προώθηση της τεχνολογίας αιχμής, της καινοτομίας και της ψηφιοποίησης
  • την επίτευξη φιλόδοξων περιβαλλοντικών στόχων
  • την υποστήριξη των αδύναμων νοικοκυριών

Οι καθηγητές προτείνουν 15 άξονες αναπτυξιακής πολιτικής. Σταχυολογούμε τις εξής:

1.     Μείωση του φορολογικού βάρους στη μισθωτή εργασία.

2.     Επιταχυνόμενες αποσβέσεις και μείωση κόστους ενέργειας στη μεταποίηση.

3.     Ενίσχυση βασικής έρευνας μέσω άρσης αγκυλώσεων στα πανεπιστήμια. Κίνητρα για ενίσχυση της καινοτομίας.

4.     Ριζική αναβάθμιση του συστήματος κατάρτισης για ανέργους και εργαζόμενους.