Τρίτη 06 Δεκεμβρίου 2022 -

Μέσω του Αγίου Πνεύματος γνωρίζουμε τον Χριστό


Ζούμε στη γη και δεν βλέπουμε τον Θεό. δεν μπορούμε να τον δούμε. Αλλά εάν το Άγιο Πνεύμα μπει στην ψυχή σας, τότε θα δείτε τον Θεό, όπως έκανε ο Άγιος Στέφανος.
Η ψυχή και το μυαλό, μέσω του Αγίου Πνεύματος, αναγνωρίζουν αμέσως ότι είναι ο Κύριος. Με τον ίδιο τρόπο, μέσω του Αγίου Πνεύματος, ο Άγιος Συμεών αναγνώρισε το βρέφος στο ναό ως τον Κύριο. Όπως έκανε ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής. Επίσης, μέσω του Αγίου Πνεύματος, ο Άγιος Ιωάννης αναγνώρισε τον Κύριο και τον παρουσίασε στον λαό ως Θεό. Στον ουρανό και στη γη, ο Θεός γίνεται αντιληπτός  μόνο μέσω του Αγίου Πνεύματος, όχι μέσω της ανθρώπινης γνώσης. Οι νέοι που δεν έχουν σπουδάσει καθόλου γνωρίζουν τον Κύριο μέσω του Αγίου Πνεύματος. Χωρίς το Άγιο Πνεύμα, κανείς δεν μπορεί να ξέρει τον Θεό και πόσο μας αγαπά. Ακόμα κι αν διαβάσουμε ότι μας αγάπησε και υποφέρε από αγάπη για μας, σκεφτόμαστε αυτό μόνο με το μυαλό, αλλά δεν καταλαβαίνουμε την αγάπη του Χριστού όπως πρέπει, με την ψυχή. Αλλά όταν μας διδάσκει, τότε γνωρίζουμε ξεκάθαρα και απτά. Τότε γινόμαστε σαν τον Χριστό.
 
Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης