Σάββατο 13 Ιουλίου 2024 -

Αντιφώνηση του Οικουμενικού Πατριάρχου κατά την Δοξολογία στην Ιερά Μονή Φανερωμένης ΛευκάδαςΚατά την χθεσινή Δοξολογία στην Ιερά Μονή Φανερωμένης Λευκάδας, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος στην αντιφώνησή του μεταξύ άλλων τόνισε ότι “η Μονή, μετά από μακροχρόνιον οδυνηράν συρρίκνωσιν, επανεύρε την αρχαίαν αίγλην και ακτινοβολίαν της, ως το παλλάδιον της ευσεβείας του φιλομούσου Λευκαδιακού λαού, και κατέστη χαλκείον αρετής και φάρος πνευματικός όχι μόνον διά την Λευκάδα και τας πέριξ νήσους και χώρας, αλλά και πολύ πέραν αυτών”

Ο Παναγιώτατος αφίχθη στη Λευκάδα χθες Κυριακή της Πεντηκοστής. Το απόγευμα αναχώρησε με ειδική πτήση από το Διεθνές Αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης για το Αεροδρόμιο του Ακτίου (Πρέβεζας), για πολυήμερη επίσκεψη στις Ιερές Μητροπόλεις Λευκάδος και Ιθάκης, Νικοπόλεως και Πρεβέζης, και Άρτης.

Ο Παναγιώτατος αποδέχθηκε την πρόσκληση του Μητροπολίτη Λευκάδος και Ιθάκης κ. Θεοφίλου, των Δημάρχων των δύο Νήσων, του τοπικού βουλευτού κ. Αθανασίου Καββαδά και του Καθηγουμένου κ. Νικηφόρου. (Διαβάστε αναλυτικά: Αφίχθη ο Οικουμενικός Πατριάρχης στη Λευκάδα – Η αντιφώνηση του Παναγιωτάτου)

“Σήμερον έχομεν εις το Σεπτόν Κέντρον διαρκή την παρουσίαν της Λευκάδος εν τω προσώπω του Αρχιγραμματέως της Αγίας και Ιεράς Συνόδου Οσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου κ. Βοσπορίου, ο οποίος είναι στενώς συνδεδεμένος μετά της Νήσου και φέρει εν εαυτώ τα πνευματικά αγαθά διά των οποίων η Λευκάς προικοδοτεί τα τέκνα της. Είμεθα δε ευτυχείς διότι εν τω προσώπω του σημερινού Μητροπολίτου κ. Θεοφίλου διακρίνομεν τον βαθύν σεβασμόν και την ευλάβειαν προς την σεβασμίαν κοινήν όλων ημών Μητέρα και Τροφόν, την Εκκλησίαν της Κωνσταντινουπόλεως, το πρωτεύθυνον και Αποστολικόν Οικουμενικόν ημών Πατριαρχείον, και την αγάπην προς τον Πατριάρχην του Γένους και τους συγκυρηναίους του. Είμεθα βέβαιοι ότι τα αισθήματα αυτά αποτελούν την συνισταμένην των αισθημάτων όλου του πληρώματος της θεοσώστου Μητροπόλεως Λευκάδος και Ιθάκης και των λοιπών μικροτέρων νήσων της Επαρχίας του. Αυτής της εσταυρωμένης Μητρός Εκκλησίας την αγάπην, ευχήν και ευλογίαν κομίζομεν προς πάντας, αγαπητοί Αδελφοί και τέκνα εν Κυρίω!”, υπογράμμισε στην αντιφώνησή του.

Παρακάτω ολόκληρη η αντιφώνηση του Οικουμενικού Πατριάρχη:

Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Μονεμβασίας καὶ Σπάρτης κ. Εὐστάθιε, ἐκπρόσωπε τῆς Α.Μακαριότητος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου,

Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Λευκάδος καὶ Ἰθάκης κ. Θεόφιλε, Ποιμενάρχα τῆς θεοσώστου ταύτης Ἐπαρχίας,

Τιμιώτατοι ἅγιοι Ἀδελφοὶ Ἀρχιερεῖς,

Ὁσιολογιώτατε Καθηγούμενε κ. Νικηφόρε καὶ πάντες οἱ ἀδελφοὶ τῆς Μονῆς,

Εὐλαβέστατοι κληρικοί,

Ἐντιμότατοι Ἄρχοντες τοῦ τόπου,

Τέκνα ἐν Κυρίῳ λίαν ἀγαπητά,

Ἐν εὐσήμῳ ἡμέρᾳ ἑορτῆς μεγάλης, ἐν χαρᾷ καὶ χάριτι Πεντηκοστῆς, ἐν πνοῇ αὔρας Πνεύματος Ἁγίου, ἀξιούμεθα νὰ ἔλθωμεν εἰς ἐπίσκεψιν τῆς ἐν Λευκάδι Ἐκκλησίας καὶ εἰς προσκύνησιν τῆς πανηγυρικῶς τιμωμένης Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τῆς Πεφανερωμένης!

Αἶνον καὶ δοξολογίαν θερμὴν ἀναπέμπομεν πρὸς τὸν ἐν Τριάδι Θεόν, ὁ ὁποῖος μᾶς ἀξιώνει τοιαύτης χάριτος! Καὶ πολλὴν εὐχαριστίαν πρὸς τὴν Θεοτόκον, τὴν Κυρίαν καὶ Ἔφορον καὶ Προστάτιν τῆς Λευκάδος, ἡ ὁποία μᾶς ἔχει εἰς τὰς ἱερὰς αὐλὰς τοῦ Σεμνείου Της καὶ ἀπὸ τὸν θρόνον Της εἰς τὸ παρὰ τὸ ἅγιον Βῆμα «Δεπόζιτόν» Της μᾶς χαρίζει ἄφθονον τὸν γλυκασμὸν τῆς μητρικῆς ἀγάπης Της καὶ τὴν παρα-μυθίαν καὶ θείαν ἐνίσχυσίν Της!

Ἐγκάρδιον ἀσπασμὸν καὶ χαιρετισμὸν ἀπευθύνομεν πρὸς τὸν λίαν ἀγαπητὸν ἀδελφὸν καὶ συλλειτουργὸν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμον, ὁ ὁποῖος μετὰ τῆς περὶ αὐτὸν Ἱερᾶς Συνόδου συγκατετέθη εἰς τὴν πραγματοποίησιν τῆς ἱεραποδημίας ἡμῶν ταύτης καὶ μᾶς ἔδωκεν οὕτω τὴν εὐκαιρίαν καὶ τὴν εὐτυχίαν νὰ ἱστάμεθα ἐν τῷ μέσῳ ὑμῶν!

Γνωρίζομεν ἀρκετὰ περὶ τῆς εὐσεβείας τῶν Λευκαδίων, τοῦ σεβασμοῦ των εἰς τὰ ἱερὰ καὶ ὅσια τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὰς τιμίας παραδόσεις τοῦ Γένους! Ἄνδρες ἐκκλησιαστικοὶ ἀξιονόμαστοι ἀπὸ τῆς ἀρχαιότητος μέχρι τοῦδε ἐκαλλιέργησαν θεαρέστως τὴν ἐπιτόπιον Ἄμπελον τοῦ Χριστοῦ, ἡ ὁποία ἔδωκε, καὶ ἐξακολουθεῖ νὰ δίδῃ, εὐχύμους βότρυας ἁγιασμοῦ καὶ σωτηρίας. Ὁ θειότατος Παῦλος ἔθεσε πόδα εἰς τὴν νῆσον καὶ οἱ συνεργοί του Ἀκύλας, Ἡρωδίων καὶ Σωσίων, ὁ καὶ πρῶτος Ἐπίσκοπος τῆς Νήσου, ἔβαλαν τοὺς πρώτους θεμελίους τῆς ἱερᾶς οἰκοδομῆς, καταλύσαντες διὰ τῆς πίστεως τὴν κακότεχνον κατασκευὴν τῆς εἰδωλολατρίας. Μεγάλοι Πατέρες, στύλοι Συνόδων Οἰκουμενικῶν, ὡς ὁ Ἀγάθαρχος τῆς Α´, Ζαχαρίας τῆς Β´ καὶ Πελάγιος τῆς ΣΤ´, ἐποίμαναν θεοφιλῶς τοὺς Λευκαδίους καὶ ἑδραίωσαν τὴν Ὀρθόδοξον πίστιν καὶ εὐσέβειαν εἰς τὴν Νῆσον.

Πέραν τούτων, πολλοὶ ἀξιόθεοι ἄνδρες ἀνὰ τοὺς αἰῶνας, ἐν οἷς καὶ Γρηγόριος ὁ Ἀραβανῆς καὶ Εὐγένιος ὁ Περδικάρης καὶ Δωρόθεος ὁ Παλλαδηνὸς καὶ Νικηφόρος ὁ Δεδούσης καὶ εἴ τις ἕτερος, εἰργάσθησαν μὲ θερμουργὸν ζῆλον καὶ πολλὴν ἀγάπην διὰ τὸν καταρτισμὸν τοῦ πιστοῦ λαοῦ, διὰ τὴν ἀνακούφισίν του κατὰ τὰς κατὰ καιροὺς σκληρὰς δοκιμασίας καὶ διὰ τὴν διαφύλαξιν τῆς ποίμνης τοῦ Χριστοῦ ἐκ πάσης ἔξωθεν ἐπιβουλῆς. Ἱερεῖς καλοὶ ἐστάθησαν ὡς γνήσιοι πατέρες τῶν ἐνοριτῶν των, ἐνῷ τὰ Μοναστήρια καὶ Ἡσυχαστήρια, μὲ πρῶτον τὸ παρὸν τῆς Πεφανερωμένης, ἐλειτούργησαν ὡς θερμοκήπια τῆς εὐσεβείας καὶ χαλκεῖα τῆς ἀρετῆς καὶ φάροι τῆς εἰς Χριστὸν πίστεως. Πολλοὶ Λευκάδιοι διέπρεψαν ὡς Μοναχοὶ καὶ Ἱερομόναχοι καὶ εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος καὶ ἀλλαχοῦ, ἐν οἷς καὶ οἱ Μελέτιος καὶ Ἀνατόλιος οἱ Κουτλουμουσιανοὶ καὶ ἰδίως ὁ ἐκ Καρυᾶς λόγιος Ἰβηρίτης Ἀρχιμανδρίτης Χριστοφόρος Κτενᾶς, Σχολάρχης τῆς Ἀθωνιάδος καὶ Ἀρχιγραμματεὺς κατὰ καιροὺς τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος, πολλὰ μοχθήσαντες ἐπιτυχῶς κατὰ τῶν ἀνοσίων ρωσσικῶν ραδιουργιῶν πρὸς βαθμιαῖον πλήρη ἐκσλαυϊσμὸν τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Τὴν πρὸς τὴν Μεγάλην Ἐκκλησίαν εὐλαβῆ καὶ εὐγνώμονα ἀγάπην διετράνωσαν πολλοὶ διακεκριμένοι Λευκάδιοι ἄνθρωποι τοῦ πνεύματος, ἐν οἷς καὶ ὁ πολὺς τὰς μούσας καὶ λυρικὸς ὑμνητὴς τῆς Φανερωμένης ἐθνικὸς Ποιητὴς Ἀριστοτέλης Βαλαωρίτης, ἀπὸ τὴν γέννησιν τοῦ ὁποίου συμπληροῦνται ἐφέτος διακόσια ἔτη. Ἄς εἶναι ὅλων ἡ μνήμη αἰωνία καὶ ἐν εὐλογίαις!

Σήμερον ἔχομεν εἰς τὸ Σεπτὸν Κέντρον διαρκῆ τὴν παρουσίαν τῆς Λευκάδος ἐν τῷ προσώπῳ τοῦ Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου Ὁσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου κ. Βοσπορίου, ὁ ὁποῖος εἶναι στενῶς συνδεδεμένος μετὰ τῆς Νήσου καὶ φέρει ἐν ἑαυτῷ τὰ πνευματικὰ ἀγαθὰ διὰ τῶν ὁποίων ἡ Λευκὰς προικοδοτεῖ τὰ τέκνα της. Εἴμεθα δὲ εὐτυχεῖς διότι ἐν τῷ προσώπῳ τοῦ σημερινοῦ Μητροπολίτου κ. Θεοφίλου διακρίνομεν τὸν βαθὺν σεβασμὸν καὶ τὴν εὐλάβειαν πρὸς τὴν σεβασμίαν κοινὴν ὅλων ἡμῶν Μητέρα καὶ Τροφόν, τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Κωνσταντινουπόλεως, τὸ πρωτεύθυνον καὶ Ἀποστολικὸν Οἰκουμενικὸν ἡμῶν Πατριαρχεῖον, καὶ τὴν ἀγάπην πρὸς τὸν Πατριάρχην τοῦ Γένους καὶ τοὺς συγκυρηναίους του. Εἴμεθα βέβαιοι ὅτι τὰ αἰσθήματα αὐτὰ ἀποτελοῦν τὴν συνισταμένην τῶν αἰσθημάτων ὅλου τοῦ πληρώματος τῆς θεοσώστου Μητροπόλεως Λευκάδος καὶ Ἰθάκης καὶ τῶν λοιπῶν μικροτέρων νήσων τῆς Ἐπαρχίας του. Αὐτῆς τῆς ἐσταυρωμένης Μητρὸς Ἐκκλησίας τὴν ἀγάπην, εὐχὴν καὶ εὐλογίαν κομίζομεν πρὸς πάντας, ἀγαπητοὶ Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ!

Ὅσον ἀφορᾷ εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν ταύτην, μετὰ θαυμασμοῦ παρακολουθοῦμεν τὸ ἐπιτελούμενον ὑπὸ τοῦ νέου ἐν τοῖς πράγμασι Κτήτορος αὐτῆς Ὁσιολογιωτάτου Καθηγουμένου κ. Νικηφόρου καὶ τῆς περὶ αὐτὸν Ἀδελφότητος πλούσιον καὶ πολυδιάστατον πνευματικὸν ἔργον, ὑπὸ τὴν αἰγίδα καὶ μὲ τὴν συμπαράστασιν πάντοτε τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου κ. Θεοφίλου. Ἐπὶ τῶν ἡμερῶν τῆς θεοφιλοῦς ἡγουμενίας τοῦ κ. Νικηφόρου, ἡ Μονή, μετὰ ἀπὸ μακροχρόνιον ὀδυνηρὰν συρρίκνωσιν, ἐπανεῦρε τὴν ἀρχαίαν αἴγλην καὶ ἀκτινοβολίαν της, ὡς τὸ παλλάδιον τῆς εὐσεβείας τοῦ φιλομούσου Λευκαδιακοῦ λαοῦ, καὶ κατέστη χαλκεῖον ἀρετῆς καὶ φάρος πνευματικὸς ὄχι μόνον διὰ τὴν Λευκάδα καὶ τὰς πέριξ νήσους καὶ χώρας, ἀλλὰ καὶ πολὺ πέραν αὐτῶν! Συγχαίρομεν ὁλοκαρδίως καὶ καταστέφομεν δι᾽ εὐχῶν πολλῶν καὶ εὐλογιῶν, ἐπευχόμενοι «περισσεύειν μᾶλλον» καὶ εἰς τὸ μέλλον!

Εὐχαριστοῦμεν θερμότατα, Ἱερώτατε Ἀδελφὲ Μητροπολῖτα κ. Θεόφιλε καὶ Ὁσιολογιώτατε Καθηγούμενε κ. Νικηφόρε, διὰ τὴν ὡραίαν ὑποδοχὴν καὶ τοὺς θερμοὺς λόγους τῶν προσφωνήσεών σας.

Ἐπειδὴ ἡ κόπωσις τῆς ἡμέρας καὶ τοῦ ταξιδίου δὲν μᾶς ἐπιτρέπει περαιτέρω καταπόνησιν σήμερον, τοῦ πανηγυ-ρικοῦ Ἑσπερινοῦ θὰ προστῇ ἐξ ὀνόματος ἡμῶν ὁ οἰκεῖος καὶ ἀγαπητός σας Ἱερώτατος Μητροπολίτης Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, ἀρχαῖος ἀδελφὸς τῆς Μονῆς τῆς Πεφανερωμένης καὶ Ἱεροκῆρυξ πάλαι τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς σας.

Καλῶς σᾶς ηὕραμεν, Ἀδελφοὶ τιμιώτατοι καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ ἠγαπημένα! Ὁ Χριστὸς ἐν τῷ μέσῳ ἡμῶν!

 

  

                            

Πηγή κειμένου: 

orthodoxianewsagency