Σάββατο 05 Δεκεμβρίου 2020 -
Μέτριο

12 °C

Σήμερα, 5. Δεκεμβρίου 2020

«Μαύρη τρύπα» 3,621 δισ. στα φορο-έσοδαΣτα 3,621 δισ. ευρώ έφτασε η «μαύρη τρύπα» στα φορολογικά έσοδα του προϋπολογισμού στο επτάμηνο Ιανουαρίου - Ιουλίου, με τη μερίδα του λέοντος ή το 1,736 δισ. ευρώ να αφορούν τον ΦΠΑ και τα 958 εκατ. ευρώ να αποτελούν την απόκλιση έναντι των στόχων από τους φόρους εισοδήματος.

Σε συνδυασμό και με την υπέρβαση των δαπανών κατά 4,6 δισ., το έλλειμμα του προϋπολογισμού εκτοξεύτηκε στα 10,92 δισ. (11,7 δισ., είχε προσδιοριστεί με τα προσωρινά στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών) έναντι στόχου για έλλειμμα 2,086 δισ. και ελλείμματος 1,87 δισ. το αντίστοιχο διάστημα του 2019.

Επίσης, το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε έλλειμμα ύψους 7,46 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1,17 δισ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 1,76 δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2019.

Αναφορικά με τα έσοδα, σύμφωνα με στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, στο επτάμηνο συγκεντρώθηκαν 22,627 δισ. ευρώ έναντι στόχου 26,248 δισ. ευρώ.

Το επόμενο διάστημα, το άνοιγμα στα φορολογικά έσοδα αναμένεται να μεγαλώσει αισθητά, καθώς όλα τα «δύσκολα» είναι μπροστά: η απώλεια των εσόδων εξαιτίας της μείωσης της προκαταβολής φόρου, η απώλεια ΦΠΑ από την κατακόρυφη μείωση τζίρου κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου -θα φανεί στο σύνολό της στο τέλος Οκτωβρίου με την υποβολή των δηλώσεων ΦΠΑ του τρίτου τριμήνου- αλλά και η αβεβαιότητα όσον αφορά την κατανάλωση που θα γίνει μέχρι το τέλος του χρόνου.

Ο στόχος για συγκέντρωση φορολογικών εσόδων 52 δισ. ευρώ κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς έχει ήδη εγκαταλειφθεί.

Ο αναθεωρημένος στόχος για τα φορολογικά έσοδα -ο οποίος θα αποκαλυφθεί στις αρχές Οκτωβρίου με την κατάθεση του προσχεδίου του προϋπολογισμού στη Βουλή- θα φέρνει τα φετινά φορολογικά έσοδα στην περιοχή των 46-47 δισ. ευρώ, ενδεχομένως και χαμηλότερα.

Πάντως, στην ανακοίνωσή του, το υπουργείο Οικονομικών αναφέρει ότι η φετινή απόκλιση έναντι των αναθεωρημένων στόχων για το επτάμηνο περιορίζεται στα 31 εκατ. ευρώ (το υπουργείο Οικονομικών επικαλείται τους αναθεωρημένους στόχους που αποτυπώθηκαν στο πρόγραμμα Σταθερότητας που κατατέθηκε τον Απρίλιο στην Κομισιόν).

Η απόκλιση του Ιουλίου

Για τον Ιούλιο, η απόκλιση είναι πολύ μεγαλύτερη και ξεπερνά τα 400 εκατ., κάτι όμως που αποδίδεται στο γεγονός ότι μετατέθηκε χρονικά η πληρωμή της 1ης δόσης του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων ώστε να πληρωθεί ταυτόχρονα με τη 2η δόση έως το τέλος Αυγούστου.

Τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 23,841 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 4,231 δισ. ευρώ ή 15,1% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2020, γεγονός που οφείλεται κυρίως στη μείωση της οικονομικής δραστηριότητας λόγω της υγειονομικής κρίσης, καθώς και στην επίπτωση από τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπισή της.

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 26,676 δισ., μειωμένα κατά 3.743 εκατ. ή 12,3% έναντι του στόχου.

Έσοδα από φόρους

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 22.627 δισ., μειωμένα κατά 3,621 δισ. ή 13,8% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2020.

Ωστόσο, σε σύγκριση με τις επικαιροποιημένες εκτιμήσεις για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2020 που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Σταθερότητας το οποίο κατατέθηκε στην Ευρώπαϊκή Ένωση στις 30 Απριλίου 2020 και οι οποίες περιέχουν τις επιπτώσεις των μέτρων για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης και λαμβανομένου υπόψη του ποσού των 163 εκατ., του οποίου η καταχώριση εκκρεμεί, τα έσοδα από φόρους είναι μειωμένα μόλις κατά περίπου 31 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα του Ιουλίου

Ειδικότερα, τον Ιούλιο 2020 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 4,816 δισ., μειωμένο κατά 357 εκατ. σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο.

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 5,390 δισ., μειωμένα έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 278 εκατ.

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 4,338 δισ., μειωμένα κατά 854 εκατ. έναντι του μηνιαίου στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2020.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες μηνιαίες εκτιμήσεις που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Σταθερότητας και λαμβανομένου υπόψη του ποσού των 8 εκατ. ευρώ, του οποίου η καταχώριση εκκρεμεί, τα έσοδα από φόρους είναι μειωμένα για τον μήνα Ιούλιο 2020 κατά 402 εκατ. ευρώ, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην παράταση που δόθηκε μέχρι τις 28 Αυγούστου για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων και την πληρωμή της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος.

Ειδικότερα, τον Ιούλιο αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων: α) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από εταιρείες (ΝΠ) κατά 27 εκατ. ευρώ. β) Λοιποί τρέχοντες φόροι κατά 126 εκατ. γ) Μεταβιβάσεις κατά 590 εκατ., στο οποίο περιλαμβάνεται ποσό ύψους 644 εκατ., που εισπράχθηκε τον μήνα Ιούλιο 2020 από ANFAs, το οποίο δεν είχε προβλεφθεί στον Προϋπολογισμό έτους 2020. δ) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών κατά 25 εκατ.

Αντίθετα, μειωμένες έναντι του στόχου ήταν τον Ιούλιο 2020 κυρίως οι εξής βασικές κατηγορίες εσόδων:

* ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών κατά 52 εκατ.,

* ΦΠΑ καπνικών προϊόντων κατά 11 εκατ.,

* ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 296 εκατ.,

* ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 25 εκατ.,

* ΕΦΚ καπνικών προϊόντων κατά 38 εκατ.,

* ΕΦΚ λοιπών προϊόντων κατά 16 εκατ.,

* Φόροι με μορφή χαρτοσήμου κατά 12 εκατ.,

* Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών κατά 38 εκατ.,

* Λοιποί φόροι επί παραγωγής κατά 24 εκατ.,

* Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) κατά 457 εκατ.,

* Λοιποί φόροι εισοδήματος κατά 16 εκατ.,

* Λοιπά τρέχοντα έσοδα κατά 41 εκατ.

Οι επιστροφές εσόδων του Ιουλίου 2020 ανήλθαν σε 573 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 79 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (494 εκατ.). Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 37 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 173 εκατ. έναντι του μηνιαίου στόχου.