Σάββατο 02 Μαρτίου 2024 -

Συμμετοχή του Γ. Οικονόμου στο συμβούλιο υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕΤις Βρυξέλλες, για το Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισκέπτεται ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Γιάννης Οικονόμου. 

Σήμερα Τρίτη, το Συμβούλιο αναμένεται να συζητήσει επί της έκθεσης προόδου για όλους τους νομοθετικούς φακέλους του Συμφώνου σχετικά με τη μετανάστευση και το άσυλο.