Τετάρτη 19 Ιουνίου 2024 -

Σε εμπόριο, ξενοδοχεία και εστίαση τα περισσότερα καταγγελλόμενα περιστατικά βίας, λέει η Επιθεώρηση ΕργασίαςΤα περισσότερα καταγγελλόμενα περιστατικά βίας και παρενόχλησης προέρχονται από το λιανικό και χονδρικό εμπόριο (21%), τα ξενοδοχεία (12%) και την εστίαση (7%), καθώς τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε κλάδου επενεργούν και επιδρούν στις πάσης φύσεως εκδηλούμενες κακοποιητικές συμπεριφορές, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση πεπραγμένων του αρμόδιου τμήματος της Επιθεώρησης Εργασίας.

Για άλλη μία χρονιά (2023), η μεγάλη πλειονότητα (95%) των καταγγελιών αφορά σε περιστατικά βίας (λεκτικής, σωματικής και ψυχολογικής) και μόλις το 5% σε σεξουαλική παρενόχληση, υπογραμμίζοντας τη διαχρονική́ τάση υποδήλωσης αυτών, εξαιτίας της ιδιαιτερότητας και της δυσκολίας ως προς την απόδειξή τους.

Όσον αφορά στο φύλο των θιγομένων εργαζόμενων, επί του συνόλου των καταγγελιών για το 2023, 180 ήταν γυναίκες (60%) και 120 άντρες (40%), κάτι που επιβεβαιώνει ότι η θέση των γυναικών στην αγορά́ εργασίας παραμένει πιο ευάλωτη και πιο αδύναμη από αυτή των ανδρών.

Ως προς την ιδιότητα του καταγγελλόμενου, διαπιστώνεται ότι σε 105 (46%) από́ τις 230 υποθέσεις το θέμα σχετίζεται με βία και παρενόχληση προκληθείσα από τον ίδιο τον εργοδότη ή τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης και στις υπόλοιπες 125 υποθέσεις (54%) καταγγελλόμενος είναι άλλος εργαζόμενος (προϊστάμενος, υπεύθυνος βάρδιας κλπ) ή άλλο πρόσωπο (μέλος ΔΣ, συγγενής εργοδότη κλπ).

Η Γεωργία Βαζάκη, προϊσταμένη του αυτοτελούς τμήματος της Επιθεώρησης Εργασίας για την παρακολούθηση της βίας και παρενόχλησης στην εργασία, επισημαίνει τα εξής: «Το αυξημένο ποσοστό εξωδικαστικής επίλυσης αυτών των ιδιαίτερα δυσδιάκριτων και δυσαπόδεικτων υποθέσεων αποτυπώνει για ακόμα ένα έτος τον ιδιαίτερο ζήλο και ενδιαφέρον που επιδεικνύεται από τους Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων, οι οποίοι αξιοποιούν ουσιαστικά το σύνολο του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.

Πρωταρχικό δε μέλημά μας είναι να καταστεί σαφές στο σύνολο του κόσμου εργασίας ότι το ισχύον πλαίσιο πρέπει να αξιοποιηθεί ως εξαιρετική ευκαιρία αλλαγής εργασιακής κουλτούρας, με την επίδειξη μηδενικής ανοχής στη βία και παρενόχληση, γεγονός που θα προσδώσει ευρύτερο κοινωνικό πρόσημο στη διασφάλιση ενός υγιούς και ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας προς όφελος εργαζομένων, απασχολουμένων, εργοδοτών και ολόκληρης της κοινωνίας».