Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2020 -
Ελαφριά ψιχάλα

22 °C

Σήμερα, 19. Σεπτεμβρίου 2020

Πώς θα δοθεί το επίδομα γέννας των 2.000 ευρώ. Οι δικαιούχοι και τα κριτήριαΚατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας που θεσπίζει για όλες τις γεννήσεις από 1ης/1/2020, το νέο επίδομα γέννας των 2.000 ευρώ. Για το 2020 προβλέφθηκαν επιδόματα συνολικού ύψους 123 εκατ. ευρώ και 170 εκατ. ευρώ από το 2021 και κάθε επόμενο έτος.

Στη διετία 2020-2021, με βάση το ποσό που έχει προϋπολογιστεί στο νόμο (123 εκατ. και 170 εκατ. ευρώ αντίστοιχα), προβλέπεται να ενισχυθούν 147.000 οικογένειες.

Προϋποθέσεις

Για τα ξένα ζευγάρια ή ξένες μονογονεϊκές οικογένειες που δεν ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες δικαιούχων και αποκτούν παιδί στην Ελλάδα, προβλέπεται χορήγηση επιδόματος με προϋπόθεση είτε ο ένας γονέας να είναι Ελληνας, είτε, αν δεν υφίσταται η προϋπόθεση αυτή, να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα μια 12ετία που θα αποδεικνύεται από φορολογικές δηλώσεις.

Το επίδομα θα καταβάλλεται σε δυο δόσεις των 1.000 ευρώ η κάθε μια, ενώ είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο για χρέη σε Δημόσιο και τράπεζες.

Για τη χορήγηση του επιδόματος γέννας ο δικαιούχος γονέας θα πρέπει να υποβάλει αίτηση στο Υποσύστημα του Πληροφοριακού Συστήματος του Μητρώου Πολιτών για τη δήλωση γέννησης του παιδιού (που θα δημιουργηθεί για τις ανάγκες του νόμου) είτε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ που θα «ανοίξει» μετά την ψήφιση του νόμου.

Με την αποδοχή της σχετικής αίτησης, το επίδομα καταβάλλεται στους δικαιούχους σε δύο ισόποσες δόσεις των χιλίων (1.000) ευρώ έκαστη.

Εισοδηματικά κριτήρια

Για την καταβολή του επιδόματος λαμβάνεται υπόψη το ετήσιο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, ανάλογα ποιο είναι μεγαλύτερο με βάση τη φορολογική δήλωση και την εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος.

Το επίδομα δεν χορηγείται σε δικαιούχους των οποίων το ισοδύναμο εισόδημα είναι άνω των 40.000 ευρώ, που ισχύει για τον ένα γονέα.

Η κλίμακα ισοδυναμίας είναι 1 για τον πρώτο γονέα (40.000 ευρώ) με προσαύξηση εισοδήματος κατά 1/2 (ή 0,5) για τον δεύτερο γονέα και κατά 1/4 (ή 0,25) για κάθε άγαμο, ή ανήλικο παιδί που δεν έχει κλείσει την ηλικία των 18 ετών. Παιδί που θα γεννηθεί το 2020 υπολογίζεται στην προσαύξηση του εισοδήματος, με 0,5 αν υπάρχει μόνον ένας γονέας και 0,25 αν υπάρχουν δυο γονείς.

Το ισοδύναμο εισόδημα για τους δικαιούχους του επιδόματος βρίσκεται εφόσον διαιρεθεί το πραγματικό εισόδημα με συντελεστή 1,5 αν πρόκειται για έναν γονέα που αποκτά το πρώτο παιδί (1 ο γονέας, 0,5 το παιδί που θα γεννηθεί), με 1,75 αν πρόκειται για δυο γονείς που θα αποκτήσουν το 2020 το πρώτο παιδί, με 2 αν πρόκειται για δυο γονείς που θα αποκτήσουν δεύτερο το 2020 κ.ο.κ.

Για παράδειγμα, ζευγάρι που περιμένει το πρώτο παιδί μέσα στο 2020, και έχει εισόδημα 60.000 ευρώ, για να δει αν παίρνει το επίδομα θα διαιρέσει τις 60.000 ευρώ με συντελεστή 1,75 (1 ο σύζυγος + 0,5 η σύζυγος + 0,25 το παιδί που θα γεννηθεί). Το ισοδύναμο εισόδημα είναι 34.285 ευρώ, δηλαδή χαμηλότερο των 40.000 ευρώ, που σημαίνει ότι το ζευγάρι παίρνει τις 2.000 ευρώ. Αν το ζευγάρι έχει εισόδημα 71.000 ευρώ τότε δεν παίρνει το επίδομα γιατί με τον συντελεστή 1,75, βγαίνει πάνω από το όριο των 40.000 ευρώ (71.000/1,75=40.571,42).

Δικλίδες ασφαλείας

Τα επιδόματα τέκνων αλλά και στέγασης συνδέονται πλέον με την πραγματική παρακολούθηση σχολικών μαθημάτων στο Δημοτικό, και τη διακοπή τους σε περίπτωση μαθητών που δεν προάγονται στην επόμενη τάξη λόγω απουσιών. Το κριτήριο θα εφαρμοστεί στις αιτήσεις που θα υποβληθούν για τη χορήγηση επιδομάτων από την επόμενη σχολική χρονιά (2020-2021).