Σάββατο 02 Δεκεμβρίου 2023 -

Νυχτερινό τιμολόγιο ρεύματος: Πότε ξεκινά για τη χειμερινή περίοδο - Ποιους αφοράΑπό την Τετάρτη 1η Νοεμβρίου θα αλλάξει το ωράριο για το μειωμένο νυχτερινό τιμολόγιο του ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς η θερινή περίοδος λήγει στις 31 Οκτωβρίου και αρχίζει η χειμερινή.

 

Συνεπώς από την 1 Νοεμβρίου 2023 έως τις 30 Απριλίου 2024 και είναι:

02:00-08:00 και 15:00-17:00, για τους πελάτες που είναι συνδεδεμένοι στο Δίκτυο της Ηπειρωτικής Χώρας και των διασυνδεδεμένων με αυτήν νησιών.

 

02:00-08:00 και 15:30-17:30, για τους πελάτες των μη διασυνδεμένων νησιών.

Υπενθυμίζεται πως το νυχτερινό τιμολόγιο του ηλεκτρικού ρεύματος εφαρμόζεται με δύο ωράρια:

 

Το συνεχές ωράριο από τις 23:00 έως τις 07:00: Αυτό ισχύει για τους καταναλωτές που ήδη το χρησιμοποιούν και δε επιθυμούν να το αλλάξουν. Ωστόσο αυτό δεν εφαρμόζεται σε νέους καταναλωτές . Σε γεωγραφικές περιοχές όπου λειτουργούν μόνο χρονοδιακόπτες θα χορηγείται μόνο το συνεχές ωράριο.

Το τμηματικό ωράριο από τις 15:00-17:00 και 02:00 – 08:00 : Αυτό είναι υποχρεωτικό σε νέους οικιακούς καταναλωτές που ζητούν νυχτερινό τιμολόγιο. Επίσης επισημαίνεται πως το τμηματικό ωράριο, ισχύει για:

Τους καταναλωτές που έχουν ήδη χρησιμοποιήσει το τμηματικό ωράριο 02:00 έως 08:00 και 15:00 έως 17:00 μέχρι 30 Απριλίου 2018.

 

Τους νέους καταναλωτές που ζητούν νυκτερινό τιμολόγιο, οι οποίοι θα λαμβάνουν αυτό το ωράριο και μόνο.

Τους καταναλωτές που έχουν το συνεχές και επιθυμούν να το αλλάξουν και να λάβουν το τμηματικό (οι οποίοι όμως δεν μπορούν πλέον να επανέλθουν στο συνεχές ωράριο).