Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023 -

Εθνική Τράπεζα: Ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος δεν αποφασίζουν το ύψος των αμοιβών τουςΚατηγορηματικά διαψεύδει η Εθνική Τράπεζα δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλός της έδωσαν αυξήσεις στους… εαυτούς τους.
Αναφορικά με σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας Real News, η Εθνική Τράπεζα δηλώνει «απερίφραστα» ότι «περιέχει σειρά αναληθειών και έχει αποκλειστικά σκοπό τη δημιουργία αρνητικών εντυπώσεων εις βάρος της Εθνικής Τράπεζας και των μελών του διοικητικού της συμβουλίου της στο ευρύ κοινό».

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της, τα ακόλουθα είναι η πραγματικότητα για τις «ψευδείς αποκαλύψεις»:

1) Δεν έγινε διπλασιασμός, ούτε των αμοιβών του προέδρου και του διευθύνοντος συμβούλου της τράπεζας ούτε των λοιπών μελών του διοικητικού συμβουλίου. Λανθασμένα συγκρίνονται ανόμοια ποσά και συγκεκριμένα οι καθαρές μετά φόρων αμοιβές που ελάμβαναν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου το έτος 2017, με τις μεικτές προ φόρων αμοιβές που ενέκρινε η γενική συνέλευση των Μετόχων το έτος 2018. «Η πραγματικότητα είναι ότι ούτε ο πρόεδρος του ΔΣ ούτε τα μη εκτελεστικά μέλη λάβανε οποιαδήποτε αύξηση στις αμοιβές τους κατά την πρόσφατη γενική συνέλευση» σημειώνεται.

2) Δεν έγινε καμία αύξηση στα υψηλόβαθμα στελέχη της ΕΤΕ, σε αντίθεση με το αναφερόμενο στο δημοσίευμα ποσοστό 10%. Αντίθετα, οι αμοιβές αυτών έχουν υποστεί μειώσεις κατά τα τελευταία έτη, της τάξεως του 20% με 30%.

3) Ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, σε καμία περίπτωση δεν αποφασίζουν για το ύψος των αμοιβών τους. Οι εν λόγω αποφάσεις λαμβάνονται σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης και το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο των πιστωτικών ιδρυμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, οι αμοιβές των μελών του διοικητικού συμβουλίου, καθορίζονται κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών, η οποία αποτελείται κατά πλειοψηφία από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, στα οποία δεν περιλαμβάνονται ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας. Οι αποφάσεις αυτές εγκρίνονται ετησίως από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, και δημοσιεύονται σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού.

«Η Εθνική Τράπεζα λειτουργεί σύμφωνα με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές της διαφάνειας και της εταιρικής διακυβέρνησης» αναφέρει η τράπεζα στην ανακοίνωσή της.