Σάββατο 02 Μαρτίου 2024 -

Αναπληρωτής πρόεδρος του Οργανισμού της ΕΕ για το Άσυλο ο Μάριος ΚαλέαςΟ Διοικητής της Ελληνικής Υπηρεσίας Ασύλου, Μάριος Καλέας, εκλέχθηκε ομόφωνα από τους εκπροσώπους των Κρατών Μελών, αναπληρωτής πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο (ΕUAA) κατόπιν της σχετικής εκλογικής διαδικασίας.

Το EUAA και τα Κράτη Μέλη αναγνωρίζουν στο πρόσωπο του, με τον τρόπο αυτό, τη σταθερή πρόοδο που έχει επιδείξει η Υπηρεσία Ασύλου και το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου τα τελευταία χρόνια, κάτω από ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες και επιχειρησιακές προκλήσεις. Είναι η πρώτη φορά που Έλληνας αξιωματούχος αναλαμβάνει σχετική θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο του EUAA.

Το EUAA είναι ο οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με εντολή να παρέχει υποστήριξη στα Κράτη Μέλη ώστε να εφαρμόζουν τη δέσμη νόμων της ΕΕ που διέπουν το άσυλο και τη διεθνή προστασία.

Το έργο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου υλοποιείται με την αρωγή των ΤΑΜΕΥ 2021 – 2027.