10 Φεβ 17:00
Επιδότηση 800 ευρώ στους αποφοίτους των δημοσίων και ιδιωτικών ΙΕΚ
 
Επιδότηση 800 ευρώ στους αποφοίτους των δημοσίων και ιδιωτικών ΙΕΚ
facebook share
Να και μια καλή πράξη νομοθετικού περιεχομένου.
Με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, που υπογράφηκε  «Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007 – 2013 σε κάθε απόφοιτο των δημοσίων και ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης που άρχισε την πρακτική του άσκηση από 1.10.2008 έως και 30.6.2015 και την ολοκλήρωσε το αργότερο έως 31.12.2015, καταβάλλεται επιδότηση ύψους οκτακοσίων (800) ευρώ ανά εξάμηνο».
print email facebook share
Facebook
Twitter
Youtube
Blog
Our logos
RSS